HOME MAP CONTACT US

ABOUT US BOARD PROJECT PUBLIC RELATIONS
ข่าวทั่วไป

สสม.รับจัดทำสุนัตหมู่ให้เด็กกว่า 2,000 คน ฟรี!!!

มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยรับทำสุหนัตฟรีให้เด็กมุสลิมสองพันคน

      เยาวชนมุสลิมอายุไม่เกิน 15 ปีเตรียมเฮ ทางมูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยและสมาคมแพทย์มุสลิมเตรียมการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่สำหรับทำสุหนัตฟรีทั่วประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปิดเทอมภาคฤดูร้อน เดือนเมษายนไปจนปลายปี      มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ร่วมกับสมาคมแพทย์มุสลิมได้แจ้งกับทางสำนักข่าวมุสลิมไทยว่า จากการสำรวจของคณะทำงานสมาคมแพทย์มุสลิม พบว่ามีเยาวชนมุสลิมจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการจัดทำสุหนัตในวัยอันเหมาะสมเนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น การเข้าไม่ถึงบริการทางการแพทย์ การขาดทุนทรัพย์ การละเลยของผู้ปกครองเมื่อถึงวัยอันควร เมื่อเด็กอายุมากขึ้นแล้ว โอกาสที่จะรับการทำสุหนัตจะยากขึ้นเพราะความอับอาย และแผลจะหายช้ากว่าในวัยเด็ก และเนื่องจากการทำสุหนัตซึ่งนอกจากเป็นข้อกำหนดทางศาสนาแล้วยังเป็นการช่วยป้องกันโรคและเสริมสร้างสุขภาพด้วย ทางมูลนิธิฯและสมาคมแพทย์มุสลิมจึงประสานงานจนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนินโครงการการจัดทำสุหนัต (Circumcision) เยาวชนมุสลิมเพื่อสุขภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเยาวชน(ไม่เกิน 15 ปี) ทั่วประเทศ 2,000 คน กำหนดการลงพื้นที่ 20 ครั้ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ธันวาคม 2553 โดยเน้นการลงพื้นที่เป็นพิเศษในช่วงปิดเทอมใหญ่และปิดเทอมเล็ก
 
     สำหรับผู้ที่สนใจจะให้บุตรหลานมาทำสุหนัตในโครงการนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย โทร. 0-22186193-4

 

   Copyrights © 2009 www.thaipaki.com All right reserved.